Apropå prestationsbaserad lön

Jag har i tidigare inlägg skrivit att prestationsbaserad lön är en myt. Den gången handlade det om att Stockholms stad ger lärare på lågpresterande skolor lägre lön. Den här gången handlar det om ingenjörers lönesättning. I Sveriges Ingenjörers medlemstidning står det nämligen att chefen inte vet vad du gör på jobbet. Mer än hälften av de ingenjörer som har svarat på löneenkäten 2011 anser att deras chef delvis eller inte alls kan bedöma deras arbetsprestation. Så många som en fjärdedel menar också att deras arbetsinsats inte påverkar lönen, medan lite drygt en fjärdedel anser att dom kan påverka lönen med sin arbetsinsats. Någon som fortfarande tror på prestationsbaserad lön?

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *