Att ha koll på när du fattar beslut

Vi behöver få bättre koll på hur belöningsstyrda vi är i vårt beslutsfattande, säger Katarina Gospic, som skrivit boken Välj rätt – en guide till bra beslut (SvD 2012-09-17). Katarina listar sju saker att ha koll på när du fattar beslut:

  1. Så påverkar kort- och långsiktiga belöningar. Vår hjärna vill ha snabba belöningar. Långsiktiga mål kräver mer pannlobskraft.
  2. Styrs du av inre motivation eller yttre? Inre motivation är en mer hållbar drivkraft.
  3. Väljer du trygghet eller risk? Rädsla bidrar till flest beslut som blir fel i längden.
  4. Dominerar limbiska eller kortikala delar av hjärnan ditt beslut? Lär känna dig själv. Fattar du eftertänkt val (kortikala) eller låter du dina känslor styra (limbiska)?
  5. Ego vs grupp. Vi är egoistiska, men har också känsla för rättvisa. Eftersträva balans.
  6. Optimera dina system. Ät bra, rör på dig och sov tillräckligt. Då blir det lättare att tänka klokt.
  7. Ta en paus. Gå och tänk på något annat så blir det lättare att se skogen för alla trän.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *