Mjukvaruutveckling är ett samarbetsspel

Tommy Bryntse har gått en tvådagarskurs i Advanced Agile. Syftet med kursen var att ge djupare förståelse i ämnet. Lärare var Alistair Cockburn. Det är intressant läsning.

En metafor som användes under kursen är att se på mjukvarutuvecklings som ett samarbetsspel. Spelet har två mål (skeppa fungerande mjukvara, förbered nästa steg) och tre drag (uppfinna, bestämma och kommunicera). Eftersom det är ett samarbetsspel är samarbete det viktigaste. Under samarbetet byggs tyst kunskap upp vlket gör det störande att ta bort, lägga till eller byta ut spelare. Om teamet är större eller geografiskt utspritt behövs mer infrastruktur. Allt som hindrar informationsflödet sänker farten. Allt detta kan tyckas självklart, men tål att betonas.

Tommy tar upp fler matnyttiga tankar i sin artikel, t ex kring färdighetsnivåer och mjukvaru-hantverket. Läs den.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as engineer, manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *