Bättre chef med kultur

Julia Romanowska har jämfört traditionellt utformad ledarskapsutbildning med en som bygger på klassisk litteratur och musik som grund. Slutsatsen var att den sistnämnda gav bättre resultat, framförallt på längre sikt. Troligen för att den sistnämnda utbildningen även aktiverade känslohjärnan.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog. A common theme is his search for better ways of working together.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *