Behövs nya principer för Agile?

I ett tidigare inlägg har jag tagit upp frågan vad som kommer efter Scrum och undrat om det finns anledning att uppdatera principerna för Agile? David Joyce menar att det inte behövs något nytt manifest för Agil systemutveckling, men listar i Agile for Executives några ytterligare principer som han använder för att utmana tänkandet hos chefer:

  • Gör framsteg med bristfällig information
  • Fostra en förtroendefull (företags)kultur
  • Utveckla förmågan att svara på händelseutvecklingen
  • Hantera pågående arbete som en belastning istället för en tillgång
  • Svara snabbare med ökad förutsägbarhet och förbättrade ledtider
  • Kunskapsarbete är förgängligt
  • Skapa återkopplingar som ökar anpassnings- och utvecklingsförmågan
  • Anamma en hantverksetik och åstadkom kvalitet genom yrkesstolthet

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *