Bortom Agile?

Inläggets rubrik är en direktöversättning av engelskans Beyond Agile. En sökning på Google gav drygt 7400 träffar. Den första var en blogg med samma namn, dvs Beyond Agile. Jag hittade också en svensk länk där Carl Blomberg funderar över vad som kommer efter Agile. Carl länkar i sin tur till Peter Antman som menar att nästa steg är självorganisering tagen till en ny nivå. När jag söker på självorganisering på en ny nivå hamnar jag på filosofiforum där signaturen Lennart tar upp livets explosionsartade ökning av hierarkiska nivåer av självorganisering, eller som han uttrycker det från “kemi till existentiell ångest”. Det var en lite oväntad vändning. Jag tror inte att självorganisering tagen till en ny nivå leder till existentiell ångest, snarare tvärtom.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *