Kategoriarkiv: Agile

Behövs nya principer för Agile?

I ett tidigare inlägg har jag tagit upp frågan vad som kommer efter Scrum och undrat om det finns anledning att uppdatera principerna för Agile? David Joyce menar att det inte behövs något nytt manifest för Agil systemutveckling, men listar i Agile for Executives några ytterligare principer som han använder för att utmana tänkandet hos chefer:

 • Gör framsteg med bristfällig information
 • Fostra en förtroendefull (företags)kultur
 • Utveckla förmågan att svara på händelseutvecklingen
 • Hantera pågående arbete som en belastning istället för en tillgång
 • Svara snabbare med ökad förutsägbarhet och förbättrade ledtider
 • Kunskapsarbete är förgängligt
 • Skapa återkopplingar som ökar anpassnings- och utvecklingsförmågan
 • Anamma en hantverksetik och åstadkom kvalitet genom yrkesstolthet

 

 

Does Agile Change Management Thinking?

David Joyce asks wheher Agile, Lean, and Kanban change management thinking? The answer is no, not really! Lack of management understanding has actually hindered Agile to become as successful as it could have been. For some reason management doesn’t seem to get it. People have told David that “managers still want us to be seen as busy all the time”, or “management has promised it will be delivered on a certain date without consulting us”. David’s conclusion is that it’s the underlying assumptions about the design and the management of the work that need to be changed. I agree.

 

Det är skillnad på möten och möten

Henrik Berglund skriver att det inte finns några möten i Scrum. Det är klart att det gör, men jag förstår vad Henrik menar. Ofta när vi hör ordet ”möte” så tänker vi på en grupp människor i ett konferensrum som slösar bort sin tid. Möten är tråkiga! Låt oss jobba och göra nytta istället! Å andra sidan behöver vi träffas för att kunna arbeta tillsammans. Det finns inget som kan ersätta det fysiska mötet ansikte-mot-ansikte. Mötet människor emellan gör samverkan möjlig. Det är inte ett måste att slösa bort sin tid på ”möten” vare sig i Scrum eller i arbetslivet i övrigt. Vi behöver hela tiden reflektera över hur vi kan mötas på riktigt. Nöj dig inte med mindre!

Agil skola

Carl Blomberg frågar i sin blogg Agil HR hur HR kan utvecklas genom filosofin bakom Agile. Inspirerad av detta och med tanke på mitt tidigare blogginlägg om skolan så undrar jag vad skolan skulle kunna lära sig av Agile?

Ett agilt skolmanifest skulle kanske kunna se ut så här:

Vi finner bättre sätt att utveckla våra barn genom att utveckla oss själva och hjälpa andra att utvecklas. Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta:

 • Individer och interaktioner framför processer och verktyg
 • Fungerande undervisning framför omfattande läroböcker
 • Samverkan framför konkurrens
 • Anpassning till elevernas behov framför att följa en läroplan

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer.

Book Review: Kanban

Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business by David J. Anderson is recommended reading if you are interested in evolutionary improvement of software development. Part 1 of the book gives an introduction to Kanban. Part 2 explains the fundamentals such as limiting work in progress and continuous improvements. Part 3 goes in depth with implementation details. Part 4 explores more advanced topics such as issue management and sources of variability. The first implementation of Kanban was with a TSP team, which is particularly interesting to me since I know TSP very well. I cannot avoid the thought that maybe David was lucky running into such a team for his first implementation, because a TSP team has a very well-defined process? I have seen attempts to implement Kanban for other teams, and they have failed. These teams achieved some improvements for sure, but what they ended up with was not Kanban. I also found it interesting that there is a limit to how much improvement you can achieve in the team itself. Sooner or later you need to address the team’s environment. What I find a bit tragic though, is that the TSP team could not improve its own performance without management intervention.

Becoming agile?

I just realized that the question is not how to move beyond agile but how to become agile. Becoming agile is to move toward self-organization beyond Taylor-like approaches and command-and-control cultures. What do you think?

Being vs. doing agile

Is there a difference between being and doing agile? I would say yes, definitely. In order to become agile you need to go through the agile transition. The next step is thus to become agile, not to go beyond agile.

Paradigmskifte

Jag har i tidigare inlägg frågat vad som kan tänkas komma efter Agile och efter Scrum? Ett svar, inspirerat av Ken Schwaber, är att nästa steg behöver bygga på Agila värderingar och principer. I själva verket tror jag att det bakom dessa värderingar finns ännu mer grundläggande drivkrafter. Det handlar om mer än att enbart hitta bättre sätt att utveckla programvara.

Möjligen är Stoos kommuniké ett uttryck för detta? Där talar man om att det måste finnas en bättre väg, t ex att organisationer kan bli lärande nätverk av individer som skapar värde och att rollen som ledare handlar om förvaltning av det levande snarare än hantering av maskinen. Det handlar om ett paradigmskifte där det Agila synsättet under det senaste decenniet på allvar har utmanat gamla tankemöster och föreställningar. Nästa steg är att den värdegrund som det Agila manifestet och Stoos kommuniké är uttryck för på allvar vinner gehör i bredare led.

Vad kommer efter Scrum?

Ken Schwaber frågar sig vad som kommer efter Scrum? Kens svar är vad som helst som bygger på Scrums underliggande principer:

 • Självorganisation
 • Intelligens nedifrån och upp
 • Empirism
 • Transparens

Finns det skäl att uppdatera principerna?

 

 

Programmera om arbetslivet

Peter Antman skriver i Aftonbladet om den revolution som pågår i hur man bäst organiserar arbete. Revolution är ett starkt ord, men det är inga småsaker man måste ändra på om man vill organisera sin verksamhet utifrån det synsätt Peter tar upp i sin artikel. Det handlar om ett nytt förhållningssätt. Kanske är nästa steg bortom Agile att det gamla på allvar ger vika för det nya?

Bortom Agile?

Inläggets rubrik är en direktöversättning av engelskans Beyond Agile. En sökning på Google gav drygt 7400 träffar. Den första var en blogg med samma namn, dvs Beyond Agile. Jag hittade också en svensk länk där Carl Blomberg funderar över vad som kommer efter Agile. Carl länkar i sin tur till Peter Antman som menar att nästa steg är självorganisering tagen till en ny nivå. När jag söker på självorganisering på en ny nivå hamnar jag på filosofiforum där signaturen Lennart tar upp livets explosionsartade ökning av hierarkiska nivåer av självorganisering, eller som han uttrycker det från ”kemi till existentiell ångest”. Det var en lite oväntad vändning. Jag tror inte att självorganisering tagen till en ny nivå leder till existentiell ångest, snarare tvärtom.