Kategoriarkiv: Collaboration

Vikten av bred dialog

Jag har i tidigare inlägg reflekterat över hur viktig bred dialog är i framtagningen av en strategi, oavsett om det gäller kunskap, företagsamhet eller innovation. Orsaken är att jag är övertygad om att en bred dialog, utförd på rätt sätt, gör det möjligt för oss att komma åt allas vår kollektiva intelligens.

Jag är intresserad av frågan hur vi kan arbeta tillsammans och samverka på bättre sätt. Exempelvis har MIT ett Centrum för kollektiv intelligens. Jag återkommer i ämnet.

Samarbetets kroppsspråk

Olga Djordjilovic har i sin avhandling ”Managing Tasks and Relations in Meeting Interaction” vid Institutt for lingvistiske og nordiske studier på universitetet i Oslo analyserat interaktionen i team på ett stort företag i Norge och ett i Serbien. Likheterna var slående. Sättet man pratar på och avbryter varandra är densamma, liksom mycket av den icke-verbala kommunikationen. Detta har konsekvenser för man löser arbetsuppgifterna och fattar beslut. För att vara produktivt måste man kunna samarbeta. I ett team där samarbetet är gott börjar man använda samma uttryck och kroppsspråk.