Kategoriarkiv: Collaboration

Crucial ingredients for collective action

Petra Kuenkel writes on her blog that: ”Innovative approaches and new solutions often derive from people’s ability to dialogue and partner for the future. The quality of how we do this matters. People implement what they have helped to create.” She lists the following ingredients for successful collective action:

 1. Understand the system
 2. Create resonance
 3. Prepare for the common ground
 4. Build a strong ”container”
 5. Get the stakeholder system into a conversation with itself
 6. Get the system into the room
 7. Develop a diagnose of the current reality together
 8. Allow differences to emerge, but in a structured way
 9. Design a structured integration process
 10. Create task orientation
 11. Bring in expertise as needed

Prestigelöst svenskt ledarskap

IT- och energiministern Anna-Karin Hatt frågar på sin blogg om vi ser hur duktiga vi är på att samarbeta här i Sverige? Bakgrunden är att ABB:s globala styrelse hade förlagt sitt styrelsemöte i Stockholm en måndag i oktober 2012. ABB hade bjudit in politiker, general-direktörer, och företrädare för näringslivet till ett rundabordssamtal om smarta elnät.

Anna-Karin Hatt skriver på sin blogg att i slutet av samtalet så utbrast ABB:s franske styrelseledamot: ”Det här hade aldrig kunnat hända i Frankrike! En minister och ledande myndighetsföreträdare som sitter ned med forskare och näringsliv och öppet resonerar om hur vi kan komma vidare. Det vore helt otänkbart.

Svensk prestigelöshet gör det möjligt!

Se även: Den svenska chefen är djupt rotad i svensk historia

Vikten av bred dialog

Jag har i tidigare inlägg reflekterat över hur viktig bred dialog är i framtagningen av en strategi, oavsett om det gäller kunskap, företagsamhet eller innovation. Orsaken är att jag är övertygad om att en bred dialog, utförd på rätt sätt, gör det möjligt för oss att komma åt allas vår kollektiva intelligens.

Jag är intresserad av frågan hur vi kan arbeta tillsammans och samverka på bättre sätt. Exempelvis har MIT ett Centrum för kollektiv intelligens. Jag återkommer i ämnet.

Samarbetets kroppsspråk

Olga Djordjilovic har i sin avhandling ”Managing Tasks and Relations in Meeting Interaction” vid Institutt for lingvistiske og nordiske studier på universitetet i Oslo analyserat interaktionen i team på ett stort företag i Norge och ett i Serbien. Likheterna var slående. Sättet man pratar på och avbryter varandra är densamma, liksom mycket av den icke-verbala kommunikationen. Detta har konsekvenser för man löser arbetsuppgifterna och fattar beslut. För att vara produktivt måste man kunna samarbeta. I ett team där samarbetet är gott börjar man använda samma uttryck och kroppsspråk.