Liv i arbetet 7

Om inre och yttre värde Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet. I mitt förra inlägg nämnde jag att bättre sätt att arbeta tillsammans ytterst handlar om värderingar. Jag skrev att vårt val av värderingar är helt avgörande! I detta inlägg kommer jag att titta närmare på detta. Först en liten […]

Alfie Kohn on love, motivation, and self-esteem

Alfie Kohn is the author of Punished by Rewards, which is a book about the damaging effects of rewards. Here are his thoughts on motivation, love, and self-esteem (my emphasis in bold): Motivation “When we deal with people who have less power than we do, we’re often tempted to offer them rewards for acting the […]

Tio sätt att demotivera folk

Jag har funderat lite på det där med motivation. Jag tror att vi kan ge förutsättningar för motivation, men att vi inte kan motivera någon direkt. En sådan motivation blir extern, och extern motivation förstör den interna motivationen (Motivation – Wikipedia). Så det bästa vi kan göra är att undvika att demotivera! I en handledarutbildning […]

Tillfredsställande arbetsplatser

Wise Group (Ingenjörskarriär 2013-02-13) har låtit cirka 5000 personer svara på frågor om vad som krävs för att en arbetsplats ska upplevas som attraktiv och tillfredställande. Undersökningen pekar på följande punkter, i prioritetsordning: Att kunna utvecklas i jobbet. Att vara stolt över sitt företag/sin organisation. Att vara nöjd med sin egen arbetsinsats. Att ha ett […]

Varför är vissa incitamentsprogram hemligare än andra?

Flera storföretag mörkar sina incitamentsprogram och hänvisar till företagshemligheter. Klädföretaget H & M utgör ett undantag (DN 2012-11-05). För det första ifrågasätter jag incitamentsprogrammens vetenskapliga grund. Enligt motivationsforskningen är prestationsbaserad lön en myt. Konceptet fungerar enbart för kognitivt enkla arbets-uppgifter. Men om man nu ändå trots allt vill tro på lön/rörlig ersättning/bonus efter prestation så […]

Apropå prestationsbaserad lön

Jag har i tidigare inlägg skrivit att prestationsbaserad lön är en myt. Den gången handlade det om att Stockholms stad ger lärare på lågpresterande skolor lägre lön. Den här gången handlar det om ingenjörers lönesättning. I Sveriges Ingenjörers medlemstidning står det nämligen att chefen inte vet vad du gör på jobbet. Mer än hälften av […]

Pengar, ett dyrt sätt att motivera människor

Thomas Lundqvist skriver i Pengar – det dyraste sättet att motivera människor att prestationsbaserad lön har precis motsatt effekt! Får du lön efter prestation tappar du intresset för jobbet som sådant. Eftersom du har tappat intresset för jobbet så krävs mycket styrning och kontroll. Belöningsprincipen låter logisk, men “sunt förnuft är vare sig förnuftigt eller […]

Commitment to life

“People do not respond for long to small and self-centered purposes or to self-aggrandizing work. Too many organizations ask us to engage in hollow work, to be enthusiastic about small-minded visions, to commit ourselves to selfish purposes, to engage our energy in competitive drives. Those who offer us this petty work hope we won’t notice […]