Kategoriarkiv: Pictures

Citizen Hive’s tree organization

Citizen Hive's Tree Organization

Citizen Hive’s Tree Organization

Citizen Hive in Lund, Sweden, use a tree on their organization page to show where they are positioned in relation to the larger context of other organizations and society. Citizen Hive use Sociocracy and have a nice description of Sociocracy on their governance page. Thanks to Michael Göthe for providing the link.

Here and here are other tree shaped organizational structures.

Related posts:
Sociocracy requires a new mindset
Scrum vs. Sociocracy
Sociocratic principles can be implemented in many ways
Sociocracy is a method, and still it isn’t
Implementing sociocracy without sociocracy
Sociocracy as practiced by the G/wi
Policies vs. agreements
Scaling sociocracy is all about the context
Unspoken sociocratic principles
Cultural dimensions of sociocracy
A prerequisite for sociocracy is a socios

Related posts in Swedish:
Holakrati, holokrati och sociokrati
Hur införa sociokrati i en organisation (del 1)?
Hur införa sociokrati i en organisation (del 2)?
Sociokrati är som permakultur, fast för människor
Sociokrati är som en skogsträdgård
Kurs i kväkarnas beslutsmetod, som sociokrati bygger på
En historisk tillbakablick på kväkarnas beslutsmetod
Sociokratibok: Idag publiceras boken
Några tankar om sociokrati
Min gästblogg på #skolvåren: Att organisera oss rätt

BPT’s tree organization structure

BPT Organization Structure

BPT Organization Structure

Here is Brighton Permaculture Trust’s tree shaped organization structure. The tree with its trunk and spreading branches is a down-to-earth way of representing an organization. It turns the traditional pyramid on its head. The trunk and branches are there to lift the leaves up into the sun where they can do their job most effectively. The fruit of the tree is also up in its branches, not in the trunk.

Here and here are other examples of tree organizations.

Related posts:
Sociocracy requires a new mindset
Scrum vs. Sociocracy
Sociocratic principles can be implemented in many ways
Sociocracy is a method, and still it isn’t
Implementing sociocracy without sociocracy
Sociocracy as practiced by the G/wi
Policies vs. agreements
Scaling sociocracy is all about the context
Unspoken sociocratic principles
Cultural dimensions of sociocracy
A prerequisite for sociocracy is a socios

Related posts in Swedish:
Holakrati, holokrati och sociokrati
Hur införa sociokrati i en organisation (del 1)?
Hur införa sociokrati i en organisation (del 2)?
Sociokrati är som permakultur, fast för människor
Sociokrati är som en skogsträdgård
Kurs i kväkarnas beslutsmetod, som sociokrati bygger på
En historisk tillbakablick på kväkarnas beslutsmetod
Sociokratibok: Idag publiceras boken
Några tankar om sociokrati
Min gästblogg på #skolvåren: Att organisera oss rätt

Tree shaped circle organization

Sociocratic Circle Organization

Sociocratic Circle Organization

This is a Sociocratic circle organization which was created at the Sociocracy & the Art of Facilitation Training at Ängsbacka on March 22-24. The idea to draw the circle organization as a tree comes from Nova Wegerif, Ängsbacka.

Related posts:
Sociocracy requires a new mindset
Scrum vs. Sociocracy
Sociocratic principles can be implemented in many ways
Sociocracy is a method, and still it isn’t
Implementing sociocracy without sociocracy
Sociocracy as practiced by the G/wi
Policies vs. agreements
Scaling sociocracy is all about the context
Unspoken sociocratic principles
Cultural dimensions of sociocracy
A prerequisite for sociocracy is a socios

Related posts in Swedish:
Holakrati, holokrati och sociokrati
Hur införa sociokrati i en organisation (del 1)?
Hur införa sociokrati i en organisation (del 2)?
Sociokrati är som permakultur, fast för människor
Sociokrati är som en skogsträdgård
Kurs i kväkarnas beslutsmetod, som bygger på att nå enighet kring beslut
En historisk tillbakablick på kväkarnas beslutsmetod
Sociokratibok: Idag publiceras boken
Några tankar om sociokrati
Min gästblogg på #skolvåren: Att organisera oss rätt

Enjoy life

I found this anonymous unattributed quote about enjoying life even when there are hardships to overcome in a shop window in Umeå, Sweden.

Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain.

Enjoy Life

Lev!

Lev

Lev!, Umeå centralstation, 2013-06-07.

Bilden är från glaskonstverket Lev!, tillägnat Sara Lidman, vid Umeå centralstation.
Eftermiddagssolen speglas i bokstäverna.

Så långt hemifrån

Jag har nyligen läst Margaret Wheatleys nya bok So Far from Home. I boken beskriver hon hur korruption och destruktivitet har kopplat sitt grepp om dagens värld, varför vårt politiska system inte kan hantera dagens komplexa problem och hur de som är redan är mäktiga kommer att förbli så för egen personlig vinnings. Margaret inbjuder därför till ett ”warriorship for the human spirit” där hon betonar vikten av att främja livsbejakande krafter, som t.ex. medkänsla och insikt, istället för maktfullkomlighet och girighet.

Det jag saknar i boken är en djupare analys av  varför just makt och girighet är så starka drivkrafter. Det är något som jag får återkomma till i framtida inlägg.