Retrospective 2019-26

This is a look back at my reading and painting during the week, including some reflections. Reflections I made the following notes to myself this month: Life is self-creating in a dynamically alive universe. Generative organizing is autopoietic. Allopoietic operating principles are “poisonous” for living systems. Organizing between and beyond is about moving beyond the […]

Retrospective 2019-22

This is a look back at my reading and painting during the week. Painting I enjoy painting trees and flowers, water and sky! It’s meditative. Reading I’ve read David Abram’s The Spell of the Sensuous this week. I’ve also read, or rather re-read, Elisabet Sahtouris’ EarthDance during week. I was reminded that what Elisabet Sahtouris […]

Liv i arbetet 7

Om inre och yttre värde Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet. I mitt förra inlägg nämnde jag att bättre sätt att arbeta tillsammans ytterst handlar om värderingar. Jag skrev att vårt val av värderingar är helt avgörande! I detta inlägg kommer jag att titta närmare på detta. Först en liten […]

Liv i arbetet 6

Om värderingar Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet. Jag nämnde i mitt förrförra inlägg att sociokrati under ett par års tid var mitt huvudspår i sökandet efter bättre sätt att arbeta tillsammans. Två månader efter att jag hade börjat mitt sökande upptäckte jag sociokrati via holakrati i november 2012. Holakrati […]