Two experiments in collective decision-making

Introduction I’m interested in how to tap into the collective intelligence of a group, for example, in decision-making. Two weeks in a row I’ve facilitated two different workshops which had the specific aim to make decisions in two separate but related areas. In both cases the needed decisions were long overdue. In one case, with […]

Two work perspectives

Watts Humphrey and Dee Hock are two pioneers, in different areas, and in different ways. They also have two very different ways of seeing work. Watts Humphrey: Work is, or has to be, repeatable Watts Humphrey provides his view on process improvement in Three Process Perspectives: Organizations, Teams, and People (Kluwer Academic Publishers, Annals of […]

Retrospektiv 2019-12

Detta är en återblick på veckan. Arbetsplatser som möjliggör tänkande Under veckan har jag läst Clever Digs: How Workspaces Can Enable Thought av Jenny Quillien, som under sex års tid arbetade tillsammans med Christopher Alexander. Jenny Quillien skriver (min översättning): När det gäller platser för arbete, känner de flesta av oss en brist; det finns […]

Retrospektiv 2019-06

Detta är en återblick på veckan. Under veckan har jag fortsatt läsa robert wolff (som, har jag förstått, skriver sitt namn med små bokstäver). Jag hittade nämligen ett bibliotek som innehåller flera av robert wolffs böcker, artiklar och brev. Inspirerad av robert “wild” wolff skrev jag dikten Judgment, som handlar om hur mitt “vilda” jag […]

Liv i arbetet 8

Om våra organisationer Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet. Våra organisationer kan liknas vid koncentrationsläger. Orden är inte mina, utan Gunnar Hjelholts, som var aktiv i den danska motståndsrörelsen och sattes i ett tyskt koncentrationsläger under andra världskriget. Efter kriget blev Gunnar Hjelholt en pionjär inom gruppdynamik och organisationspsykologi i […]