Fördjupningskurs i kväkarnas beslutsmetod

Bakgrund En fråga som intresserar mig är hur man i beslutsfattandet kan ta vara på en grupps kollektiva kunskap och intelligens. I februari 2014 gick jag därför en kurs i kväkarnas beslutsmetod på Kväkargården i Stockholm. Här är mina intryck från den kursen. Och här är mina anteckningar från ett kväkerskt beslutsmöte i januari 2017. Inledning Detta inlägg […]

Nio grundläggande mänskliga behov

Här är nio grundläggande mänskliga behov från Marshall Rosenbergs kurs i Nonviolent Communication: Försörjning (grundläggande fysiska behov, mat, luft, vatten, tak över huvudet) Trygghet (skydd) Kärlek Empati Vila (rekreation, lek) Gemenskap Kreativitet Autonomi (starkt behov av att välja vår egen väg i livet, finns vid liv i oss från tidig ålder) Mening (leva livet fullt […]

Nine basic human needs

Marshall Rosenberg mentions nine basic human needs in his NVC training course Session #3 (22 minutes from start): Sustenance (basic physical needs, food, air, water, shelter) Safety (protection) Love Empathy Rest (recreation, play) Community (warm) Creativity Autonomy (strong need to choose our own way in life, is alive in us from an early age) Meaning […]

Sociocracy workshop at Ängsbacka

Ängsbacka Kursgård hosted the first Sociocracy workshop in Sweden June 4-5, 2013. The training was provided by Diana Leafe Christian. The vision of the workshop was to show how things can be better in the future. Sociocracy gives people in organizations the opportunity to enjoy transparent, equivalent, and effective self-governing. The workshop provided information, helpful […]

What can we learn from Maria Montessori?

Maz Iqbal has written a series of posts on what it takes to generate employee engagement. He brings Maria Montessori into the picture since “she achieved extraordinary results by generating extraordinary engagement in the process of learning“. How was she able to achieve these extraordinary results? Maz gives three answers: She had not been indoctrinated […]

Apropå prestationsbaserad lön

Jag har i tidigare inlägg skrivit att prestationsbaserad lön är en myt. Den gången handlade det om att Stockholms stad ger lärare på lågpresterande skolor lägre lön. Den här gången handlar det om ingenjörers lönesättning. I Sveriges Ingenjörers medlemstidning står det nämligen att chefen inte vet vad du gör på jobbet. Mer än hälften av […]