Two work perspectives

Watts Humphrey and Dee Hock are two pioneers, in different areas, and in different ways. They also have two very different ways of seeing work. Watts Humphrey: Work is, or has to be, repeatable Watts Humphrey provides his view on process improvement in Three Process Perspectives: Organizations, Teams, and People (Kluwer Academic Publishers, Annals of […]

Retrospektiv 2019-12

Detta är en återblick på veckan. Arbetsplatser som möjliggör tänkande Under veckan har jag läst Clever Digs: How Workspaces Can Enable Thought av Jenny Quillien, som under sex års tid arbetade tillsammans med Christopher Alexander. Jenny Quillien skriver (min översättning): När det gäller platser för arbete, känner de flesta av oss en brist; det finns […]

Liv i arbetet 8

Om våra organisationer Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet. Våra organisationer kan liknas vid koncentrationsläger. Orden är inte mina, utan Gunnar Hjelholts, som var aktiv i den danska motståndsrörelsen och sattes i ett tyskt koncentrationsläger under andra världskriget. Efter kriget blev Gunnar Hjelholt en pionjär inom gruppdynamik och organisationspsykologi i […]

Liv i arbetet 7

Om inre och yttre värde Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet. I mitt förra inlägg nämnde jag att bättre sätt att arbeta tillsammans ytterst handlar om värderingar. Jag skrev att vårt val av värderingar är helt avgörande! I detta inlägg kommer jag att titta närmare på detta. Först en liten […]

Liv i arbetet 5

Principen om icke-tvång Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet. Jag nämnde i mitt förra inlägg att grundaren av sociokrati fick sina grundidéer från skolan där han gick i som barn. Detta är en berättelse om denna skola—De Werkplaats Kindergemeenschap i Bilthoven, Nederländerna—och hur den växte fram steg för steg. Kees […]

Patterns related to work

This is a post in my organizing “between and beyond” series. Other posts are here. The following are patterns related to work in Christopher Alexander’s A Pattern Language: Scattered Work: The artificial separation of houses and work creates intolerable rifts in people’s inner lives. This separation reinforces the idea that work is a toil. Therefore, […]

Glöm inte bort företagets ekologi

Lasse Ramquist och Mats Eriksson skriver i boken Manöverbarhet: Att [enbart] jobba med ett logiskt-rationellt och fragmenterat perspektiv … är liktydigt med att glömma företagets ekologi. Det innebär att man glömmer bort att alla företag är … komplexa levande system. Det innebär att man behandlar levande system som om de vore tekniska system …1 Fotnot: […]