Den svenska chefen är djupt rotad i svensk historia

Den svenska chefstypen är speciell och djupt rotad i svensk historia hävdar Gunnar Wetterberg, Sacos samhällspolitiske chef, i Cheferna – en svensk kulturtillgång. Den svenska chefens främsta styrka är prestigelösheten.

Gunnar Wetterberg härleder det prestigelösa svenska chefskapet dels från statsmannen Axel Oxenstierna som blev svensk rikskansler 1612, dels från det unikt jämlika bondesamhället. I Sverige finns ett slags brist på respekt mot överheten som gör att man vågar säga ifrån.

Att inte ha en överdriven respekt för chefen är en av våra viktigaste konkurrensfördelar.

Se även: Prestigelöst svenskt ledarskap

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *