Det är notoriskt svårt att få folk att följa reglerna

Jan-Erik Sebestyén skriver i ett mail till Agile Swedens maillista 2015-10-07 08:54:51 att:

Men som alla som jobbat med scrum, puls och liknande agil ansatser så kan det se bättre ut än hur det fungerar i verkligheten. Även om grundkonceptet är hur enkelt som helst så är det notoriskt svårt få folk följa reglerna.

Exakt! Folk behöver veta varför dom gör något – och vara övertygade om att det är “rätt”.

Ett exempel: Alla (i stort sett) kör på höger sida. Många bromsar in inför fartkameran.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog. A common theme is his search for better ways of working together.

Join the Conversation

2 Comments

  1. Som du säger så är steg 1 (och kanske steg 2) att förklara varför. Men att avvika från överenskomna regler måste få konsekvenser. Vi gör oss alla skyldiga till små förseelser. Mobil som ringer på ett ståuppmöte eller att man kommer sent. Men de finns de som kör sitt egna race, och då är det mycket värre.

    1. Så är det. Samtidigt finns en intressant skillnad mellan regler och överenskommelser. Några ytterligare tankar finns här (på engelska).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *