Det är skillnad på möten och möten

Henrik Berglund skriver att det inte finns några möten i Scrum. Det är klart att det gör, men jag förstår vad Henrik menar. Ofta när vi hör ordet “möte” så tänker vi på en grupp människor i ett konferensrum som slösar bort sin tid. Möten är tråkiga! Låt oss jobba och göra nytta istället! Å andra sidan behöver vi träffas för att kunna arbeta tillsammans. Det finns inget som kan ersätta det fysiska mötet ansikte-mot-ansikte. Mötet människor emellan gör samverkan möjlig. Det är inte ett måste att slösa bort sin tid på “möten” vare sig i Scrum eller i arbetslivet i övrigt. Vi behöver hela tiden reflektera över hur vi kan mötas på riktigt. Nöj dig inte med mindre!

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *