Det ska vara roligt att jobba!

Carl Blomberg skriver på sin blogg Agil HR om att det ska vara roligt att jobba.  Agila principer såsom decentraliserat beslutsfattande, fokus på samarbete, förtroende och transparens gör det helt enkelt roligt att jobba. Läsvärt och tänkvärt!

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog. A common theme is his search for better ways of working together.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *