Dödar skolan kreativiteten?

Ken Robinson anser att skolan dödar kreativiteten genom att vara uppbyggd på ett sätt som är anpassat till det synsätt som kommer från upplysningstiden och den industriella revolutionen.

Min följdfråga blir om det sätt som vi organiserar våra företag och organisationer på också dödar kreativiteten?

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog. A common theme is his search for better ways of working together.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *