En visualiseringsövning

Detta är en visualiseringsövning för att stimulera kroppens egen läkning som kommer från W. Brugh Joy’s bok Joy’s Way: A Map for the Transformational Journey, ss. 150–154. Joy rekommenderar att denna övning görs tre gånger per dag — på morgonen, mitt på dagen och på kvällen:

  1. Slappna av fullständigt. Inte bara tänk utan känn det i hela kroppen. Gör inte motstånd om du känner smärta. Slappna av i det område som eventuellt gör ont.
  2. Kom ihåg en tidigare känsla av välmående. Börja sprida denna känsla av välmående i hela kroppen. Denna känsla av välmående och avslappning ökar kroppens eget naturliga försvar.
  3. Känn denna känsla just nu i kroppen. Aktivera denna känsla fullt ut i kroppen. Känn denna känsla just nu. Effekten ökar om känslan kombineras med bilder.
  4. Kom ihåg att denna känsla stöder kroppens egen läkning. Känn hur den motverkar sjukdomen och stimulerar kroppens egen läkning. Fokusera känslan till eventuella problemområden. Tänk inte. Känn! Lita på att denna känsla når ut till varje cell i kroppen.
  5. Visualisera att sjukdomen faktiskt försvinner och att alla sjuka celler ersätts med friska. Bry dig inte om hur detta går till. Kroppen vet hur den kan läka sig själv. Se och känn hur sjukdomen försvinner. Se och känn hur sjuka celler ersätts med friska. Prata med kroppen och säg att du är beredd att göra allt som behövs för att hjälpa den att läka sig själv.
  6. Visualisera dig själv som fullständigt frisk och engagerad i en framtida aktivitet. Var så detaljerad som möjligt. Känn hur bra du mår och hur glad du är över ditt totala tillfrisknande. Gå helt in i denna känsla. Avsluta med en djup känsla av harmoni och helhet.

Denna övning kan vara tröttande. Det är viktigt att de tre sista stegen, framförallt det sista, görs med samma energi som de tre första. Framförallt — njut av övningen!

Published by Jan Höglund

Jan Höglund shares his thoughts on work and life at janhoglund.eu and his art at hoglundart.se.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *