Engagemang efterfrågas

Richard Berglund har doktorerat på hur man skapar engagemang. Det är ju ett helt underbart fantastiskt forskningsområde, tänker jag! Richard listar i sin avhandling ”Engagemang efterfrågas – hur tre tillverkande företag söker medverkan från sina anställdas när de inför lean” tio faktorer som påverkar engagemanget:

  1. Vision och strategi: Det nyanserade samtalet och de gemensamma strävandena.
  2. Tilltro: En kultur av öppenhet och låga statusskillnader.
  3. Ledningens aktiva medverkan: Närvaro, kommunikation och förståelse – ”att leva som man lär”.
  4. Långsiktigt tänkande: Engagemang byggs långsamt, men kan förstöras på ett ögonblick. Ständiga omorganisationer, omkastningar och nystarter är förödande.
  5. Hänsyn till individen: Olikhet är en styrka i ett bra samspel. Undvik eldsvådorna istället för att släcka bränder.
  6. Ansvar och befogenheter: Delegerade befogenheter och egna resurser att genomföra idéer ger snabbt ringar på vattnet. Mer blir rätt än vad som blir fel.
  7. Möjlighet att påverka: Att bli konsulterad i frågor som berör oss. Att INTE bli överkörd.
  8. Utmaning: Chefen har inte alla svar. Öppna frågor, där våra svar efterfrågas, är bättre.
  9. Lärande: All utveckling handlar om lärande. Tide behövs för att förstå det som händer så att vi kan utvecklas tillsammans.
  10. Vinst för alla: Resultatet av våra ansträngningar fördelas någorlunda rättvist.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *