Engagemang efterfrågas

Richard Berglund har doktorerat på hur man skapar engagemang. Det är ju ett helt underbart fantastiskt forskningsområde, tänker jag! Richard listar i sin avhandling ”Engagemang efterfrågas – hur tre tillverkande företag söker medverkan från sina anställdas när de inför lean” tio faktorer som påverkar engagemanget:

  1. Vision och strategi: Det nyanserade samtalet och de gemensamma strävandena.
  2. Tilltro: En kultur av öppenhet och låga statusskillnader.
  3. Ledningens aktiva medverkan: Närvaro, kommunikation och förståelse – ”att leva som man lär”.
  4. Långsiktigt tänkande: Engagemang byggs långsamt, men kan förstöras på ett ögonblick. Ständiga omorganisationer, omkastningar och nystarter är förödande.
  5. Hänsyn till individen: Olikhet är en styrka i ett bra samspel. Undvik eldsvådorna istället för att släcka bränder.
  6. Ansvar och befogenheter: Delegerade befogenheter och egna resurser att genomföra idéer ger snabbt ringar på vattnet. Mer blir rätt än vad som blir fel.
  7. Möjlighet att påverka: Att bli konsulterad i frågor som berör oss. Att INTE bli överkörd.
  8. Utmaning: Chefen har inte alla svar. Öppna frågor, där våra svar efterfrågas, är bättre.
  9. Lärande: All utveckling handlar om lärande. Tide behövs för att förstå det som händer så att vi kan utvecklas tillsammans.
  10. Vinst för alla: Resultatet av våra ansträngningar fördelas någorlunda rättvist.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *