Förändringens fyra rum

Förändringens fyra rum, rörelsen, övergångarna

För en vecka sedan deltog jag i en workshop där vi arbetade med Förändringens fyra rum, eller Fyrarummaren som metoden också kallas. Den bygger på en teori framtagen av Claes Janssen. Syftet med workshopen var främst att reflektera över sig själv.

Under veckan har jag fortsatt reflektera över övningarna vi gjorde. I Fyrarummaren beskrivs livets växling som en vandring mellan Nöjdhetens, Censurens, Förvirringens och Inspirationens/Förnyelsens rum. Övergången mellan rummen sker genom tre dörrar som handlar om att:

  1. Ifrågasätta den nuvarande livssituationen (och sammanfatta det förflutna).
  2. Ge upp det förflutna samtidigt som man söker nya alternativa möjligheter.
  3. Göra nya framtidsval (med tillräckligt engagemang och åtagande).

Under workshopen fokuserade vi på det individuella perspektivet, men teorin kan också användas för att beskriva organisationer. En nöjd organisation har realistiska mål som uppnås. En organisation som censurerar sig själv tar inte konsekvenserna av den nuvarande situationen. En förvirrad organisation är i konflikt med sig själv och saknar klara mål och prioriteringar. En inspirerad organisation har ett tydlig och välförankrat syfte vilket ger förutsättningar för förnyelse — och nöjdhet.

Att skapa och vidmakthålla ett starkt, och gemensamt, engagerat åtagande är nog den stora svårigheten.
— Claes Janssen, Introduktion till Personlig dialektik, sid 42.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *