Glöm inte bort företagets ekologi

Lasse Ramquist och Mats Eriksson skriver i boken Manöverbarhet:

Att [enbart] jobba med ett logiskt-rationellt och fragmenterat perspektiv … är liktydigt med att glömma företagets ekologi. Det innebär att man glömmer bort att alla företag är … komplexa levande system. Det innebär att man behandlar levande system som om de vore tekniska system …1

Lasse Ramquist & Mats Eriksson, Manöverbarhet, s. 132.

Fotnot:
1 Lasse Ramquist & Mats Eriksson, Manöverbarhet: VU-processen—en ledningsmodell för strategisk fokusering, medarbetarengagemang och konkurrens på livets villkor (Ekerlids Förlag, 2000). s. 132.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *