Glöm inte bort företagets ekologi

Lasse Ramquist och Mats Eriksson skriver i boken Manöverbarhet:

Att [enbart] jobba med ett logiskt-rationellt och fragmenterat perspektiv … är liktydigt med att glömma företagets ekologi. Det innebär att man glömmer bort att alla företag är … komplexa levande system. Det innebär att man behandlar levande system som om de vore tekniska system …1

Lasse Ramquist & Mats Eriksson, Manöverbarhet, s. 132.

Fotnot:
1 Lasse Ramquist & Mats Eriksson, Manöverbarhet: VU-processen—en ledningsmodell för strategisk fokusering, medarbetarengagemang och konkurrens på livets villkor (Ekerlids Förlag, 2000). s. 132.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund shares his reading, book reviews, and learning on his personal blog.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *