Glöm inte bort företagets ekologi

Lasse Ramquist och Mats Eriksson skriver i boken Manöverbarhet:

Att [enbart] jobba med ett logiskt-rationellt och fragmenterat perspektiv … är liktydigt med att glömma företagets ekologi. Det innebär att man glömmer bort att alla företag är … komplexa levande system. Det innebär att man behandlar levande system som om de vore tekniska system …1

Lasse Ramquist & Mats Eriksson, Manöverbarhet, s. 132.

Fotnot:
1 Lasse Ramquist & Mats Eriksson, Manöverbarhet: VU-processen—en ledningsmodell för strategisk fokusering, medarbetarengagemang och konkurrens på livets villkor (Ekerlids Förlag, 2000). s. 132.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as engineer, manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *