Programmera om arbetslivet

Peter Antman skriver i Aftonbladet om den revolution som pågår i hur man bäst organiserar arbete. Revolution är ett starkt ord, men det är inga småsaker man måste ändra på om man vill organisera sin verksamhet utifrån det synsätt Peter tar upp i sin artikel. Det handlar om ett nytt förhållningssätt. Kanske är nästa steg bortom Agile att det gamla på allvar ger vika för det nya?

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *