Hur installera Ubuntu?

Jag har tidigare nämnt att jag kör denna blogg på en egen web-server med Ubuntu.

Om du själv skulle vara intresserad av att använda Ubuntu så kan du ladda ner Ubuntu härifrån. Mitt förslag är att du laddar ner desktop-versionen eftersom du då får ett grafiskt användargränssnitt.

När du har laddat ner önskad Ubuntu-distribution så kan du lägga ISO-filen på en USB-sticka så här.

Därefter får du ändra din dators BIOS-inställningar så att den startar från USB-stickan istället för från hårddisken. Vanligtvis kommer du åt att göra denna ändring genom att trycka F2 eller F12 när datorn startas. Poängen är att USB-stickan ska ha högre prioritet än hårddisken vid uppstart.

När du startar om datorn efter att denna ändring är gjord så startar Ubuntu-installationen. Den är självinstruerande. Du får svara på ett antal frågor under installationens gång.

I nästa blogginlägg kommer jag att beskriva hur du installerar en webb-server.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *