Hur installera Ubuntu?

Jag har tidigare nämnt att jag kör denna blogg på en egen web-server med Ubuntu.

Om du själv skulle vara intresserad av att använda Ubuntu så kan du ladda ner Ubuntu härifrån. Mitt förslag är att du laddar ner desktop-versionen eftersom du då får ett grafiskt användargränssnitt.

När du har laddat ner önskad Ubuntu-distribution så kan du lägga ISO-filen på en USB-sticka så här.

Därefter får du ändra din dators BIOS-inställningar så att den startar från USB-stickan istället för från hårddisken. Vanligtvis kommer du åt att göra denna ändring genom att trycka F2 eller F12 när datorn startas. Poängen är att USB-stickan ska ha högre prioritet än hårddisken vid uppstart.

När du startar om datorn efter att denna ändring är gjord så startar Ubuntu-installationen. Den är självinstruerande. Du får svara på ett antal frågor under installationens gång.

I nästa blogginlägg kommer jag att beskriva hur du installerar en webb-server.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog. A common theme is his search for better ways of working together.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *