Igår var det tankesmedja

Igår var jag på workshop, eller tankesmedja, som jag tror att det heter på isländska. Frågan är hur mycket nya, oväntade, kreativa tankar som egentligen blev smidda?

Jag var inbjuden att delta för att hjälpa till att dokumentera det som kom fram. På jobbet är det välkänt att mina fingrar dansar snabbt över tangentbordet. Jag skojar ibland att jag skriver fortare än jag tänker. Hur som helst så kan jag inte låta bli att reflektera över om vi inte skulle ha kunna gjort detta bättre? Deltagarna var visserligen nöjda och uttryckte uppskattning för alla förberedelser. Agendan var förberedd i minsta detalj. Jag var f ö tidhållare och höll ordning på föredragshållarna. Det var inte enbart negativt. Man kan säga förvånansvärt mycket på kort tid om man fokuserar. Och ändå tror jag att vi missade något väsentligt. En underton som jag noterade bland deltagarna var att vi inte kommunicerar tillräckligt mycket och bra med varandra. Här hade vi en unik möjlighet att träffa varandra ansikte mot ansikte och ändå byggde arrangemanget i huvudsak på envägskommunikation. Vi satt i rader och såg varandra i nacken. Det enda tillfället då deltagarna släpptes loss var under ett grupparbete. Den kritik som då hördes var att grupparbetet borde ha styrts upp mer.

Jag tror att det är precis tvärtom. Vi borde ha styrt upp mindre! Nästa gång skulle jag vilja försöka använda Open Space Technology. Jag tror att fler nya, fräscha, innovativa tankar skulle bli smidda då. Vågar vi släppa kontrollen?

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog. A common theme is his search for better ways of working together.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *