#jagdelar

#jagdelar är Dagens Nyheters manifestation för allas lika värde.

Uppropet får mig att tänka på Robert Hartman, som flydde Nazi-Tyskland i sin opposition mot Hitler. Hartman ägnade sitt liv åt frågorna “vad är gott?” och “hur organisera det goda?“. Han kom fram till att det är allas problem att organisera det goda. Hans slutsats är att vår vackra värld bara kan bestå om vi ser livets inneboende värde och handlar därefter. #jagdelar därför dessa värderingar.

Relaterat inlägg (på engelska):
Book Review: Freedom to Live

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog. A common theme is his search for better ways of working together.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *