Kväkarnas beslutsmetod

Principen för samtycke i sociokrati bygger på kväkarnas 350-åriga traditioner. Beslut hos kväkarna fattas inte genom majoritetsröstning. Istället nås enighet genom att man söker efter “mötets mening”. I detta sökande är allas erfarenhet, förstånd och omdöme viktiga! Det innebär kväkarna har en djup respekt för individens integritet.  En grundläggande tanke hos kväkarna är att varje individ har tillgång till Ljuset. De är därför icke-hierarkiskt organiserade och saknar Ledare (med stort L).

Källor:
Kväkartidsskrift Nr 1 2008, Vännernas samfund i Sverige: Frågor till kväkare.

Relaterade inlägg:
Kurs i kväkarnas beslutsmetod

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *