Lika men ändå olika

Referens: Ny Teknik, 2015-09-09, Nr 37.

Att vi människor är lika, men ändå olika, vet vi ju. Detsamma gäller för alla levande varelser. Nu finns bevis att även nanopartiklar är unika! Ulla Karlsson-Ottososon skriver i Ny Teknik, 2015-09-09, att Christopher Langhammer och hans forskargrupp på Chalmers har upptäckt “att nanopartiklar har olika egenskaper, trots att de ser likadana ut för ögat“. Att mäta vad som händer i en nanopartikel är en prestation i sig. Forskarnas resultat har publicerats i tidskriften Nature Materials.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *