Liv i arbetet 10

Att leda är att lyssna

Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet.

Jag nämnde i mitt förrförra inlägg Gunnar Hjelholts fråga hur “ett system skulle se ut om Gud hade skapat det”, men att han lämnade frågan obesvarad. En annan variant av frågan skulle kunna vara hur “ett system skulle se ut om alla har tillgång till Guds röst”. Och det är precis det som är utgångspunkten i kväkarnas sätt att fatta beslut.

En fråga som intresserar mig är hur man kan ta vara på en grupps kollektiva intelligens. Sociokrati har ett sätt att göra det på, som bygger på samtycke i policy-beslut. Kväkarna har ett annat — som handlar om att söka en slags enighet — och som jag har skrivit om här och här och här (på engelska).

Det som har gjort störst intryck på mig är hur kväkarnas ombud arbetar. Det påminner väldigt mycket om hur Tamsin Woolley-Barker beskriver distribuerat ledarskap i sin bok Teeming, som handlar om hur superorganismer fungerar. Tamsin Woolley-Barker citerar Nelson Mandela som säger (min översättning):

“Som ledare . . . har jag alltid försökt att lyssna på vad varje person i en diskussion har att säga innan jag gör ett eget utlåtande. Ofta kommer mitt eget utlåtande helt enkelt att representera det jag hörde i diskussionen.”

Det är exakt detta kväkarnas ombud gör. Ombudets har en viktig samlande roll, och till uppgift att lyssna in och sammanfatta mötets mening. Att leda är att lyssna!

Published by Jan Höglund

Jan Höglund shares his reading, book reviews, and learning on his personal blog.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *