Liv i arbetet 11

Ditt hjärta slår ju!

Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet.

Jag inledde denna serie inlägg med dikten Kedjor, som handlar om att det är dags att bryta kedjorna. Idag gav dessa rader ur dikten Moments av Mary Oliver mig ett nytt perspektiv.

Your heart is beating, isn’t it?
You’re not in chains, are you?

Ditt hjärta slår ju, eller hur? Inte befinner du dig i kedjor?


Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as engineer, manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *