Liv i arbetet 12

Om att “se”!

Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet.

Liv i arbetet handlar om att “se”.

Jag har tidigare nämnt att jag hösten 2012 bestämde mig för att aktivt börja söka efter bättre sätt att arbeta tillsammans. Så här i efterhand kan jag se att jag hittade två spår. Det ena, låt oss kalla det sociokrati-spåret, följde jag under två-tre år. Det andra, som jag inte riktigt vet vad jag ska kalla, har hela tiden funnits där, men det har inte varit lika konkret.

Låt mig ta det från början. Hösten 2012 läste jag två böcker av Henri Bortoft. Den ena boken var The Wholeness of Nature, och den andra Taking Appearance Seriously. Jag insåg att det dynamiska sätt att “se” som Henri Bortoft beskriver är avgörande för att kunna se “livet” i naturen och i arbetet, och att helhet (wholeness) är viktig i livgivande arbete.

En organisation är något levande, därför att människorna i den är levande. För att kunna “se” det och agera därefter behövs ett helt annat synsätt. Henri Bortoft beskriver det på ett sätt, Christopher Alexander på ett annat, Andreas Weber på ett tredje, och Robert Wolff på ett fjärde sätt.

Ytterst handlar det om att “se” livet självt!

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as engineer, manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *