Liv i arbetet 13

Det är skillnad på logik och logik

Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet.

Lasse Ramqvist och Mats Eriksson gör skillnad mellan rationell och visionär logik.1 Den rationella logiken är en “vad-händer-om” logik, medan den visionära logiken mer handlar om det vi i vardagligt tal kallar “klokhet, visdom och mognad”. Den visionära logiken sträcker sig bortom det som är rationellt och uppenbart. Visionär logik handlar om förmågan att se flera olika perspektiv.

Rationell logik förstår sig på tekniska system, men för att utveckla en organisation krävs visionär logik och mognad. Utan visionär logik riskerar man annars att hamna i ett renodlat logiskt-rationellt, systematiskt och välstrukturerat arbetssätt. Om det sker kommer vitaliteten, kreativiteten och det breda engagemanget att lysa med sin frånvaro.

Ett exempel på ett renodlat rationellt synsätt är det Patrik Hall kallar “managementbyråkrater”, som är proffs på olika kontroll- och mätsystem. Rationell logik är väldigt vanlig i såväl offentlig som privat verksamhet. Visionär logik är högst ovanlig.

Noter:
1 Lasse Ramqvist och Mats Eriksson gör i sin bok Manöverbarhet skillnad mellan rationell och visionär logik. Se Ramqvist och Eriksson, Manöverbarhet (Ekerlids Förlag, 2000), ss. 131–32.
2 Göran Sundström ifrågasätter i DN Debatt 2018-11-25 värdet av att Arbetsförmedlingens tvingar anställda att rapportera allt. Göran Sundström skriver att det i varje myndighet idag finns gott om, och allt fler, vad statsvetaren Patrik Hall kallar ”managementbyråkrater”. Mätsystem har med tiden blivit så institutionaliserade att de ses som självklara. 

Published by Jan Höglund

Jan Höglund shares his reading, book reviews, and learning on his personal blog.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *