Liv i arbetet 6

Om värderingar

Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet.

Jag nämnde i mitt förrförra inlägg att sociokrati under ett par års tid var mitt huvudspår i sökandet efter bättre sätt att arbeta tillsammans. Två månader efter att jag hade börjat mitt sökande upptäckte jag sociokrati via holakrati i november 2012. Holakrati och sociokrati bygger på samma grundläggande principer. Båda hanterar organisering som ett reglertekniskt problem. Båda värderar också transparens och effektivitet. Den stora skillnaden är att sociokrati också betonar likvärdighet, dvs. allas människors lika värde. Det gör inte holakrati!

Min slutsats är att bättre sätt att arbeta tillsammans ytterst handlar om värderingar. Vad är det vi värderar mest? Människorna eller systemet? Vårt val av värderingar är helt avgörande! Nästa gång kommer jag att titta närmare på detta.

Relaterade inlägg:
Holacracy vs. Sociocracy
Book Review: Sociocracy
Book Review: Holacracy
Book Review: The Structure of Value

Published by Jan Höglund

Jan Höglund shares his thoughts on work and life at janhoglund.eu and his art at hoglundart.se.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *