Liv i arbetet 7

Om inre och yttre värde

Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet.

I mitt förra inlägg nämnde jag att bättre sätt att arbeta tillsammans ytterst handlar om värderingar. Jag skrev att vårt val av värderingar är helt avgörande! I detta inlägg kommer jag att titta närmare på detta.

Först en liten bakgrund. För tre år sedan, i augusti 2015, hittade jag en liten självbiografi, Freedom to Live, av Robert Hartman. Robert Hartman föddes i Berlin 1910. I biografin nämner han några avgörande ögonblick under sin uppväxt som påverkade hela hans livssyn. Ett av dessa var när han som liten pojke hörde en vuxen man gråta. Det visade sig var hans morbror som just hade blivit inkallad till 1:a världskriget. Så liten han var, förundrades han över att någon kunde ha så stor makt att han kunde sända unga män in i döden. Morbrodern försvann i kriget och syntes aldrig igen.

Tidigt såg också Hartman vem Hitler var, och i sin opposition mot Hitler tvingades han fly från Tyskland. Under en tid levde han som flykting i Stockholm. Där fick han uppleva hur hans bästa vän, också en tysk flykting, mördades av sin flickvän, som visade sig vara SS-officer. Robert Hartman hamnade så småningom i USA.

Det som gör Robert Hartman så intressant är att när han såg Nazisterna organisera “det onda”, så bestämde han sig för att ägna resten av sitt liv åt att organisera “det goda”. Det ledde honom till ett livslångt arbete kring frågan “vad är gott?” och hur vi tillämpa “det goda” i våra egna liv och i världen. Hartman doktorerade så småningom i filosofi och skrev The Structure of Value, som är en banbrytande bok inom axiologi (läran om, eller studiet, av värde).

På samma sätt som motivation kan delas in i yttre (extrinsic) och inre (intrisic) motivation, så kan värde och delas in i yttre och inre värde. Hartman inför i själva verket tre värde-dimensioner, men här väljer jag att förenkla det. Min poäng är att på samma sätt som inre motivation är viktigare än yttre, så är inre värde mer värdefullt än yttre.

En förutsättning för att vi ska kunna hitta bättre sätt att arbeta tillsammans på är att vi kan se varandras inre värde som människor, och inte bara yttre värde som en produktionsenhet eller en roll. Robert Hartman ställer det på sin spets och skriver i Freedom to Live att “faran som hotar livet” (s. 124) är det enorma gapet mellan dom som tänker i termer av mänskliga värden och de som enbart tänker i kollektiva termer av icke-mänskliga system. I nästa inlägg kommer jag att ge ett exempel på det sistnämnda.

Nästa inlägg kommer nämligen att handla om likheten mellan dagens organisationer koncentrationsläger. Liknelsen är inte min utan Gunnar Hjeholts, som var aktiv i den danska motståndsrörelsen under 2:a världskriget och sedan hamnade i tyskt koncentrationsläger. Efter kriget blev Gunnar Hjeholt psykolog och pionjär inom gruppdynamik och organisationspsykologi.

Relaterade inlägg:
Book Review: The Freedom to Live
Book Review: The Structure of Value
Book Review: Survival in the Organization

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. He shares his reading, book reviews, and learning on his personal blog.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *