Liv i arbetet 8

Om våra organisationer

Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet.

Våra organisationer kan liknas vid koncentrationsläger. Orden är inte mina, utan Gunnar Hjelholts, som var aktiv i den danska motståndsrörelsen och sattes i ett tyskt koncentrationsläger under andra världskriget. Efter kriget blev Gunnar Hjelholt en pionjär inom gruppdynamik och organisationspsykologi i Skandinavien och Europa.

Vilka likheter ser då Gunnar Hjehlholt mellan koncentrationsläger och organisationer i allmänhet? I boken Survival in the Organization, som är en minnesskrift om Gunnar Hjelholts liv, skriver Benedicte Madsen och Søren Willert följande (min översättning):

  • Varje position i organisationen är kopplad till privilegier.
  • Om du inte gör ditt jobb förlorar du privilegierna, dvs. om du inte lyckas få de som är längre ner i hierarkin att göra sitt jobb och att inte orsaka problem.
  • Utöver det har du styrelsen och aktieägarna. I koncentrationslägret var det SS.
  • Deras syfte är att sätta upp mål och att definiera de uppgifter som de vill ha gjort.
  • De bestämmer hur mycket resurser som kan göras tillgängligt för att utföra uppgiften.
  • De utser också något som är ansvarig för uppgiften.
  • Resten tar mer eller mindre hand om sig självt.

Tyvärr lämnar Gunnar Hjelholt frågan om hur “ett system skulle se ut om Gud hade skapat det” obesvarad. I boken sparas frågan till en “annan gång”, men det är en fråga jag tänker ta upp nästa gång

Published by Jan Höglund

Jan Höglund shares his thoughts on work and life at janhoglund.eu and his art at hoglundart.se.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *