Liv i arbetet 9

Förtår vi det vi ser?

Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet.

Jag nämnde i mitt förra inlägg Gunnar Hjelholts fråga hur “ett system skulle se ut om Gud hade skapat det” och att han lämnade frågan obesvarad. Se på hur det fungerar i “naturen” skulle jag vilja svara. Följdfrågan blir då, “förstår vi det vi ser”? På det skulle jag vilja svara nej.

Michael Jones är musiker, kompositör och dessutom ledarskapskonsult. Han skriver i sin bok om Artful Leadership (sidorna 39-40) att (min översättning):

“Vi har omedvetet gått in i en mekanisk bur från det ögonblick som vi gick in på skolplanen som barn. De flesta av oss har varit i den så länge att vi antingen har glömt att vi är där eller att vi inte vet hur vi ska ta oss ut!”

“Vi har börjat tro att det här är den sanna världen och det inte finns någon annan. Det har lett till olika slags myter om vad som utgör goda prioriteringar organisatoriskt och i livet, och det har nästan helt hindrat det autentiska uttrycket av våra sanna röster. Detta är mer än övertygelser på ytan; de representerar de djupa strukturer som utgör det kulturella arv vi lever i.”

Vi är, med andra ord, kulturellt är så impregnerade av ett mekaniskt synsätt att vi inte kan se på naturen, och oss själva, annat än som en maskin. Det intressanta är att det, enligt Andreas Weber, just nu pågår dramatiska förändringar i teoretisk biologi, men som ännu inte har har fått kulturellt genomslag. Jag återkommer till detta i nästa inlägg.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. He shares his reading, book reviews, and learning on his personal blog.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *