Life in work / Liv i arbetet

I started searching for better ways of working together in September 2012. It became a much more personal journey than I anticipated. This series of posts is my personal story. And since it’s my personal story, I need to tell it in my native language.

Jag började söka efter bättre sätt att arbeta tillsammans i september 2012. Det blev en mycket mer personligt resa än jag förutsåg. Denna serie inlägg är min personliga berättelse.