Life in work / Liv i arbetet

Just over six years ago, in September 2012, I decided to actively start searching for better ways of working together. This series of posts is about this search. It’s my personal story. And since it’s my personal story, I need to tell it in my native language.

För drygt sex år sedan, i september 2012, bestämde jag mig för att aktivt börja söka efter bättre sätt att arbeta tillsammans. Denna serie inlägg handlar om detta sökande. Det är min personliga berättelse.