Manöverbarhet

Bokens titel säger allt! Manöverbarhet – en ledningsmodell för strategisk fokusering, medarbetarengagemang och konkurrens på livets villkor. Boken är skriven av Lasse Ramquist och Mats Eriksson. Metoden som beskrivs i boken är en ledningsmodell för strategisk fokusering, som bygger på medarbetarengagemang och levande grupper. Att ge alla i organisationen chansen att vara med i den strategiska dialogen och aktivt vara med och påverka sin och företagets framtid skapar engagemang. Detta medarbetarengagemang gör i sin tur organisationen effektivare, snabbare och mer lättrörlig (agil). Metoden har vuxit fram under 20 års tid och bygger på praktisk erfarenhet. Förutom att ingående beskriva metoden försöker författarna sätta in sina praktiska erfarenheter i ett större sammanhang, som bygger på levande självorganiserade system. Metoden används sedan 2002 på ABB i Sverige. Under 2010 hörde jag Hans Eckerrot, VD ABB Service, berätta hur han kom i kontakt med metoden i mitten av 1990-talet och använder den för att leda verksamheten.

Uppdatering 2019-01-01:
Under 2017 beslutade ABBs ledning att införa Lean Six Sigma globalt inom hela koncernen. Metoden som beskrivs i boken lever kvar inom delar av svenska ABB.

Relaterade inlägg (på engelska):
Integral Management
Analysis of Integral Management

Published by Jan Höglund

Jan Höglund shares his reading, book reviews, and learning on his personal blog.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *