Med holländska ögon på svensk företagskultur

I SvD 2014-11-03 jämför Callette Terhaerdt kulturskillnaderna mellan holländska och svenska företag. Det finns två stora skillnader. Holländska företag tar beslut snabbare och är mer hierarkiska än de svenska.

Holländare är öppnare, direktare, snabbare och intensivare än svenskar. Här [i Sverige] är folk mer tillbakadragna och allt tar längre tid men beslut kan å andra sidan då vara mer genomtänkta.

De flesta svenska företag har en platt organisation där chefen är en i teamet. I Holland är de flesta företag mer hierarkiska. En bestämmer och alla följer efter.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *