Medborgarlön är en sociokratisk tanke


Miljöpartisterna Annika Lillemets, Valter Mutt, Rickard Persson och Carl Schlyter skriver i Svd Debatt 2015-10-01 att Miljöpartiet vill tillsätta en statlig utredning kring medborgarlön, dvs. att alla medborgare har en garanterad basinkomst. Det är en intressant tanke, inte minst utifrån ett sociokratiskt perspektiv. Medborgarlön lyfts fram som ett viktigt sätt att garantera allas likvärdighet i sociokrati.1

Fotnot:
1 Gerard Endenburg, Sociocracy: The organization of decision-making, (Eburon, 1998), ss. 42–49.

Relaterade inlägg:
Några tankar om sociokrati

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *