När livet står på spel och tillvaron rubbas

“Jag har arbetat i mer än trettio år och jag är djupt oroad över det som sker … Det finns otaliga exempel på beprövad erfarenhet … som visar på vad som är väsentligt då livet står på spel och tillvaron rubbas. … Det är inte individuella diagnoser … som är det primära. Det väsentliga handlar om … att vara omgiven av andra människor … Om betydelsen av att vara behövd, att ha en plats och att räknas med.”
—Carina Håkansson1

Fotnot:
1 Carina Håkansson, Det är något som inte stämmer, Göterbors-Posten 2016-08-31.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *