När livet står på spel och tillvaron rubbas

“Jag har arbetat i mer än trettio år och jag är djupt oroad över det som sker … Det finns otaliga exempel på beprövad erfarenhet … som visar på vad som är väsentligt då livet står på spel och tillvaron rubbas. … Det är inte individuella diagnoser … som är det primära. Det väsentliga handlar om … att vara omgiven av andra människor … Om betydelsen av att vara behövd, att ha en plats och att räknas med.”
—Carina Håkansson1

Fotnot:
1 Carina Håkansson, Det är något som inte stämmer, Göterbors-Posten 2016-08-31.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog. A common theme is his search for better ways of working together.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *