Och likväl är prestationsbaserad lön en myt

Stockholms stads skoldirektör försvarar lägre lön på lågpresterande skolor (DN 2012-10-25). Riksdagsledamot Mats Gerdau och tidigare kommunalråd i Nacka tycker att diskussionen i Stockholm är lite märklig därför att duktiga lärare ska ha bra betalt.

Visst låter det bra att alla inte ska ha samma lön oavsett insats. Att lönen måste baseras på hur väl varje enskild lärare lever upp till målen, vilken arbetstyngd man har och hur man bidrar till utvecklingen. Att samma löneökning oavsett prestation är orättvist och fel.

Och likväl visar modern motivationsforskning att prestationsbaserad lön inte fungerar. Vi talar om forskningsrön som går så långt tillbaka som till 70-talet och ändå lever och frodas myten i högsta välmåga.

För kom inte och säg att lön hänger ihop med prestation eller arbetstyngd. Den handlar mer om i vilken bransch du jobbar och var du befinner dig i hierarkin. Och kom inte och säg att de som jobbar lång ner i hierarkin har en lägre arbetstyngd än de som befinner sig i toppen av pyramiden.

Individuell lönesättning är ett rävspel. Din chefs bedömning av dina prestationer är ingen vetenskap. Den är subjektiv. Den handlar också mycket om dina närmaste chefers vilja och förmåga att slåss för dig om den lilla procentsats som ska fördelas. Det bästa sättet att få upp sin lön är att regelbundet byta arbetsgivare, eller rentav byta yrke.

Faktum kvarstår att prestationsbaserat lön inte gör skolan bättre.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog. A common theme is his search for better ways of working together.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *