Öppen källkod

Jag har tidigare nämnt i ett inlägg att denna blogg körs på en egen web-server med Ubuntu som operativsystem. Mina erfarenheter så långt är mycket positiva. På några timmar har jag lyckats installera allt som behövs. Jag bockar och bugar inför alla som med sin arbetsinsats gör öppen källkod möjlig. Stort tack!

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *