Poem: En viskning i stormen

EN VISKNING I STORMEN

Det finns tecken
längs vägen
som jag ignorerade
först

Jag blev lärd
att bli en kugge i maskinen
vi själva har
gjort oss till

Följer spåret
kanske en dag
kommer jag att veta
vem jag är

Min röst är
blott en bland många
— en viskning
i stormen

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *