Retrospektiv 2019-03

Detta är en återblick på veckan.

I början av veckan skrev jag det här inlägget i min serie om liv i arbetet. Det bygger på ett citat av Nelson Mandela. Att leda är att lyssna!

Simon Robinson (@srerobinson) håller på att publicera denna serie föreläsningar som Henri Bortoft höll på Schumacher College under 2009. Två föreläsningar återstår att publicera.

Här min transkription av Henri Bortofts föreläsning fyra, del tre, från12:20 till 16:05, där Henri Bortoft jämför Darwin med Göthe. Poängen är att se livet självt! Göthe kunde det. Jag planerar att transkribera fler avsnitt när jag får tid.

Under det senaste halvåret har jag läst flera böcker av Andreas Weber, som är biolog, filosof och författare. Weber hör till en av de intressantaste författarna som jag har läst under den senaste tiden.

Böcker av Andreas Weber.

I slutet av veckan publicerade jag det här inlägget där jag sammanfattar innehållet i fyra av Andreas Webers böcker (se bilden). Poängen är återigen att vi behöver se livet självt! För att göra det behöver vi gå från Enlightenment till Enlivenment. På svenska skulle man kanske kunna säga från Upplysning till Upplivning. (Enlivenment är en anspelning på Enlightenment, dvs upplysningstiden.)

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. He shares his reading, book reviews, and learning on his personal blog.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *