Retrospektiv 2019-04

Detta är en tillbakablick på veckan som varit.

Under veckan har jag fortsatt läsa Andreas Weber, som är biolog, filosof och författare. Jag hittade tre av hans artiklar i Kosmos Journal. En av dessa artiklar, The Biology of Wonder—Finding the Human in Nature, innehåller första kapitlet i boken The Biology of Wonder. En annan av dessa artiklar, Enlivenment: A New Bios for our Relation to the Natural World and to Ourselves, bygger på essän Enlivenment: Towards a fundamental shift in the concepts of nature, culture and politics.

Det som gör Andreas Weber så intressant är att han söker efter ett nytt språk för att beskriva en levande verklighet. Han sätter en levande värld, och livet självt, i centrum. Tre av Andreas Webers böcker handlar, i tur och ordning, om erotisk, poetisk och existentiell ekologi. I sina böcker och artiklar skriver han om samma sak fast på lite olika sätt. Jag känner samma behov att hitta ett nytt språk. Liv i arbetet handlar, som sagt, ytterst om hur vi ser på världen och oss själva.

En annan författare som jag har läst under veckan är Henri Bortoft. Henri Bortofts tankar kring mänskliga organisationer och relationer är lika relevanta idag som de var för 50 år sedan.

För två år sedan skrev jag dikten Chains, som handlar om att det är dags att bryta kedjorna. Under veckan har poesi av Mary Oliver cirkulerat på Twitter. Två rader ur hennes dikt Moments grep tag i mig. Fritt översatt skriver Mary Oliver: Ditt hjärta slår ju, eller hur? Inte befinner du dig i kedjor?

Sist och slutligen har jag börjat läsa Alexander Lowens bok Joy: The Surrender to the Body and to Life. Alexander Lowen hade, när boken publicerades 1995, arbetat 48 år med kroppsterapi. Det handlar om att bryta kedjorna, eller, kanske snarare, att känna hjärtat slå!

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. He shares his reading, book reviews, and learning on his personal blog.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *