Retrospektiv 2019-06

Detta är en återblick på veckan.

Under veckan har jag fortsatt läsa robert wolff (som, har jag förstått, skriver sitt namn med små bokstäver). Jag hittade nämligen ett bibliotek som innehåller flera av robert wolffs böcker, artiklar och brev.

Inspirerad av robert “wild” wolff skrev jag dikten Judgment, som handlar om hur mitt “vilda” jag en gång blev tämjt. robert wolff skriver i the wonder of being (s. 36) att konceptet “tama människor” beskriver den moderna människan väl (min översättning):

Konceptet tama människor beskriver den moderna människan väl. Vi är tämjda av våra föräldrar, lärare, en million lagar och regleringar, och nu senast högst effektivt av Media. Inte undra på att ordet ‘frihet’ är så viktigt för oss som har så lite av det. Motsatsen till ‘tam’ är vild.

Vi tämjs hemma, i skolan, och, skulle jag vilja tillägga, på våra arbetsplatser. För att hitta tillbaka till det “vilda” behöver vi “kliva åt sidan”. robert wolf skriver i ett brev till Louisa den 27/2 2008 (min översättning):

Den andra halvan av livet har handlat om att lära, fast mest om att lära om. Jag kallar det “att kliva åt sidan”. Jag vet hur det är att leva i denna moderna värld; jag måste. Men jag har lärt mig stiga åt sidan, och vara i något jag tänker är ett äldre sätt att vara. […] Utan att se separata saker, men se en vibrerande, levande helhet.

För att hitta tillbaka till livgivande sätt att arbeta tillsammans behöver vi lära nytt, men framförallt att lära om. Ytterst handlar det om att “se” livet självt!

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. He shares his reading, book reviews, and learning on his personal blog.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *