Retrospektiv 2019-08

Detta är en tillbakablick på veckan.

I mina tillbakablickar brukar jag titta tillbaka på vad som har hänt under veckan i relation till mitt läsande och bloggande. Jag utelämnar allt annat som händer i såväl arbetet som privat. Det är av hänsyn, både till mig själv, och min närmaste omgivning. Samtidigt känns mitt skrivande ofullständigt på något sätt.

Under drygt två års tid skrev jag mina tillbakablickar på engelska, men har nu gått över till svenska därför att jag känt ett behov av att ge uttryck för min egen röst. Jag känner nu ett behov av att gå ännu djupare och kommer från nästa vecka att börja skriva ännu personligare — för hand. Får se var det leder?

Under veckan har jag fortsatt läsa och tweeta robert wolff (som skrev sitt namnn med små bokstäver). robert wolff rekommenderar Toltecs of the New Millenium av Victor Sanches, som jag har börjat läsa. Victor Sanches är antropolog. Han har levt tillsammans med Mexicos ursprungsbefolkning och arbetar med att bevara deras traditioner. Det är traditioner som går tillbaka till Toltekerna, dvs. föregångarna till Aztekerna.

Jag hittade också artikeln Open Space and Spirit Shows Up av Harrison Owen. Harrison Owen skriver att rollen som facilitator (är det ett svenskt ord?) är att vara ett “tyst vittne”. Allt verkar hända alldeles perfekt av sig självt. Harrison Owen skriver (min översättning):

Det finns många lärdomar, men två är särskilt framträdande. Till att börja med handlar det om att släppa taget. Vi har upptäckt…att det finns precis ett sätt att röra till Open Space… Och det är att tro att du har kontroll…, eller ännu värre, att agera som om du har det.

Min andra lärdom… Om gruppen skulle bli stressad, så svarar den ofta som en helhet på ett sätt som verkar väldigt rationellt, och ibland väldigt elegant. Det är värt att lägga märke till att ingen gjorde något… Det hände helt av sig självt.

Sist och slutligen har jag skrivit ett kort inlägg om att det är skillnad på logik och logik. Rationell logik är väldigt vanlig i arbetslivet. Visionär logik är högst ovanlig. Det som gör robert wolff och Harrison Owen så intressanta är att båda har förmågan att se andra perspektiv än de konventionella. De sitter inte fast i ett tankesystem utan tar sig friheten att tänka själva!

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. He shares his reading, book reviews, and learning on his personal blog.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *