Retrospektiv 2019-12

Detta är en återblick på veckan.

Arbetsplatser som möjliggör tänkande

Under veckan har jag läst Clever Digs: How Workspaces Can Enable Thought av Jenny Quillien, som under sex års tid arbetade tillsammans med Christopher Alexander. Jenny Quillien skriver (min översättning):

När det gäller platser för arbete, känner de flesta av oss en brist; det finns ett obehag, en kvardröjande hunger efter något bättre…

Jenny Quillien identifierar ett antal arkitektuella mönster (patterns) som lämnar mig med fler frågor än svar. Det är en sak att identifiera ett antal mönster, en helt annan att kombinera dem på ett djupgående sätt?

Språket och vårt tänkande

I förordet till David Bohms bok On Creativity hittar jag några intressanta tankar om hur språket påverkar vårt tänkande. Leroy Little Bear, som är svartfotsindian, skriver (min översättning):

Ett språk leder den som talar det längs en särskild väg av tänkande.

Det är ganska svårt för en engelsktalande att uppskatta det faktum att ett språk som svarfotsindianernas helt och hållet handlar om handling.

Engelska leder dess talare att tänka i termer av dikotomier (motsatspar): bra och dåligt, helgon och syndare, dag och natt, svart och vitt, och så vidare.

Svartfotsindianernas språk leder inte talaren ner i dessa vattentäta kategorier.

Dagens fråga

Under veckan har jag börjat tweeta dagens fråga (#QuestionOfTheDay). Hittills har jag hunnit med att ställa följande frågor:

Vad skiljer kreativa processer, hos människor och i universum i stort, från sådana som enbart är mekaniska?

Vad är relationen mellan fantasi, rationalitet och intelligens? Vad är intelligensens natur?

Vilka är våra underliggande antaganden?

Underliggande antagande

Den sista frågan (ovan) kommer från ett samtal med Skye Hirst för två år sedan. Vi kom fram till att det finns ett behov av att klargöra underliggande antaganden, i relation till livet självt, så att människor kan dra sina egna slutsatser, i sina egna liv, utifrån sina egna erfarenheter.

Prioritet 1: Klargör underliggande antaganden så att människor kan dra sina egna slutsatser, i sina egna liv, utifrån sina egna erfarenheter.

Antaganden är ofta sanna inom givna ramar, men inte nödvändigtvis när man går utanför dessa. Ett exempel: Antaganden som gäller för maskiner gäller inte för människor!

Språket skapar vår verklighet

I våra organisationer skapar språket vår verklighet, och det språket har sitt ursprung i den industriella revolutionen. Vi är fortfarande informerade av ett språkbruk som var relevant i en värld som fanns för 300 år sedan. Rationell logik bestående av olika kontroll- och mätsystem är den verklighet vi rör oss i.

Om chefer inte ser till att prestationsmålen uppfylls, vad ska de då göra? Det är svårt att lyfta blicken och se större perspektiv när mätning och prestationsmål får all uppmärksamhet. När det enda vi fokuserar på är det ‘tekniska’ är det svårt att hitta en djupare mening bakom det vi säger och gör.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. He shares his reading, book reviews, and learning on his personal blog.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *